صفحه نخست

ویدئوهای با بالاترین رأی

بیشترین مشاهده

باور شیطانی
6
08:01

برنامه شیطان قسمت پنجم باور شیطانی

مستند تحقیقی و پژوهشی پیرامون پروتکلهای صهیونیست در این سری از مستند ، شما به خوبی با چگونگی و تاریخ فراماسونری و همچنین قبل از آن میترائیسم آشنا شوید. آیا ناپلئون بناپارت بت فراماسونری آشنا بوده؟ جرا ناپلئون با گروه ۱۵۰ نفره مصرشناس ، به مصر رفت؟؟؟ این قسمت باور شیطانی (بازدید 51 بار, 1 بازدید […]

(بازدید 2318 بار, 6 بازدید امروز)